DỊCH VỤ THÊU VI TÍNH

DỊCH VỤ MAY GIA CÔNG

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Minh Trí
Kỹ Thuật Trưởng
0909 767 532 - 0908 286 883

May gia công quần áo theo đơn đặt hàng

May gia công theo đơn đặt hàng
May gia công theo đơn đặt hàng