DỊCH VỤ THÊU VI TÍNH

DỊCH VỤ MAY GIA CÔNG

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Minh Trí
Kỹ Thuật Trưởng
0909 767 532 - 0908 286 883

Thêu vi tính trên vải jean

Thêu vi tính trên vải jeans
Thêu vi tính trên vải jeans